سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت پوشش پلیمری برای آب بندی استخر

نظر

قیمت پوشش پلیمری برای آب بندی استخر : پوشش پلیمری استخر برای پوشش های صنعتی به صورت گسترده در این حوزه کاربرد دارند. پوشش ها ی صنعتی به صورت عمده جهت آب بندی، تقویت و ایجاد مقاومت شیمیایی جهت جلوگیری از خوردگی سطح زیرین به کار برده می شوند. پوشش پلیمری استخر صنعتی جهت استفاده در استخرهای صنعتی یا حوضچه های صنعتی تنوع گوناگونی دارند. پوشش های صنعتی با توجه نوع سیال، درجه حرارت کارکردی و حجم توربولنسی انتخاب میگردند. ادامه مطلب...