كل عناوين نوشته هاي رضا صالحي

رضا صالحي
[ شناسنامه ]
بهترين قير پليمري سرد اجرا جهت آب بندي پشت بام ها ...... شنبه 99/10/27
مزايا کاربرد قير هاي سرد امولسيوني آماده مصرف در عايق بندي ...... شنبه 99/10/27
عرضه عايق هاي الاستومري صوتي رولي پشت چسبدار در کرج ...... پنج شنبه 99/10/25
نمايندگي عايق هاي الاستومري صوتي حرارتي ساختمان در کرج ...... پنج شنبه 99/10/25
عرضه عايق آب بند رطوبتي دو جزئي پايه سيماني جايگزين ايزوگام ...... چهارشنبه 99/10/24
  ==>   ليست آرشيو شده ها