كل عناوين نوشته هاي رضا صالحي

رضا صالحي
[ شناسنامه ]
پارامترهاي مورد نياز براي آب بندي استخر توسط عايق هاي رطوبتي ...... پنج شنبه 100/1/26
خريد پوشش آب بند کننده انواع استخر در تهران و حومه ...... پنج شنبه 100/1/26
روش هاي متداول براي تهيه قير امولسيون چسبي عايق بندي سطوح ...... چهارشنبه 100/1/25
خريد ماستيک هاي قير امولسيوني درزگير آسفالت جاده ها ...... چهارشنبه 100/1/25
پخش انواع رنگ عايق بندي ضد جلبک استخري در کرج ...... سه شنبه 100/1/24
  ==>   ليست آرشيو شده ها