سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین نوع آب بندی مخازن بتنی آب شرب

نظر

بهترین نوع آب بندی مخازن بتنی آب شرب :  واضح است که عمده مشکلات بتن را از منظر دوام می توان به نفوذپذیری بتن در برابر گاز و آب نسبت داد. از این رو بدیهی است که با کنترل و کاهش نفوذ آب به درون بتن می توان تا حدود زیادی بتن را در برابر عوامل مخرب حفاظت نمود. ادامه مطلب...