سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیر امولسیونی درزگیری و ترک گیری آسفالت های ترک خورده

نظر

قیر امولسیونی درزگیری و ترک گیری آسفالت های ترک خورده : روسازی راه ها بطور مستمر در معرض انواع مختلفی از تنش ها قرار میگرد این تنش ها ناشی از بار ترافیکی، گذر زمان، رطوبت و بارندگی و یخبندان و حرارت خورشید است و همچنین یکی دیگر از دلایل آن تغییر شکل و ضعف لایه های زیرین راه است که در نهایت این تنش ها موجب ایجاد خرابی و ترک در لایه روسازی میگردد. این خرابی ها و بطور کلی ترک ها ناشی نتیجه فرسوده شدن روسازی راه ها می شود. در واقع ترک خوردگی راه در زمانی اتفاق می افتد که تنش کششی و فشارهای مربوط به عبور وسایل نقلیه از فشار و توان مقاومت مخلوط آسفالتی تجاوز کند. ادامه مطلب...