سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع عایق کاری کف و سقف خودرو

نظر

 

انواع عایق کاری کف و سقف خودرو:جلوگیری از تابش حرارت :یکی از قسمت های ماشین که باعث می شود حرارت به میزان زیادی با محیط بیرون انتقال پیدا کند، پنجره ها هستند. خورشید از طریق تابشی که دارد می تواند از طریق پنجره محیط داخلی ماشین را گرم کند اما این موضوع می تواند تنها در زمستان برای شما خوشآیند باشد و نه در تابستان. بنابراین یکی از کارهایی که می توانید این است که از بازتاب دهنده های حرارت استفاده کنید. البته هم در بیرون از ماشین و هم از درون. به این ترتیب در زمستان و تاسبتان حرارت از درون به بیرون و برعکس انتقال پیدا نمی کند. با استفاده از این نوع عایق حرارتی تنها توانسته اید که روشی برای جلوگیری از تابش پیدا کنید.

عایق خودرو

ادامه مطلب...