سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارایی پوشش های پلیمری آب بندی و آبگریز نمودن سطح بتن

نظر

کارایی پوشش های پلیمری آب بندی و آبگریز نمودن سطح بتن : تخریب زود هنگام بتن در ساختمان ها علاوه بر فرسایش بافت اصلی بنا، موجب افزایش هزینه های بازسازی و نوسازی ساختمان ها را در طول زمان می گردد. از این رو به منظور جلوگیری از فرآیند تخریب، کاربرد پوشش های پلیمری در سطح بتن می توانند بهترین گزینه یا پیشنهاد باشند. به دنبال تحقیقات گسترده، بسیاری از محققان دریافتند که پوشش های پلیمری ترموست می تواند در برابر تغییرات محیطی و درونی مقاومت نشان داده و مانع از تخریب ناشی از این دو مکانیزم گردد. در واقع این پوشش ها به عنوان یک محافظ در سطح بتن و نیز در بازسازی یا نوسازی دیوارهای بتنی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. ادامه مطلب...