سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع روش آببندی و عایق کاری استخر

نظر

 

انواع روش آببندی و عایق کاری استخر:عایق بندی استخر میتواند در تنها با دیواره های بتونی دوام بیاورد و دیر یا زود آب استخر نشت میکند به همین دلیل عایق بندی استخر یکی از کارهای ضروری است که هنگام ساخت استخر باید انجام شود. دیوارهای بتونی یا دیوارهایی از جنس بلوک توخالی جهت اطمینان حاصل کردن از عایق بودن دیوارها و این که آب استخر در آینده نشت نکند کافی نیست. قبل از استفاده از استخر باید عایق بندی استخر یا ایزوگام استخر انجام شود تا در آینده مشکلی پیش نیاید  . مواد عایق بندی استخر؛انواع پودرهای نفوذگیر و مواد زودگیر و آنی گیر رطوبتی و انواع موارد مشابه در گروه پودری عایق رطوبتی استخر قرار می گیرند. این مواد که ظاهر پودری دارند می توانند در مقابل جریانهای مختلف آب در جهت فشار منفی به آب بندی استخر برگردد.

عایق کاری استخر

ادامه مطلب...