سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کاربردهای بتن شاتکریت پاشنده در تقویت کردن سازه ها

نظر

کاربردهای بتن شاتکریت پاشنده در تقویت کردن سازه ها : تکنولوژی شاتکریت به سرعت در حال پیشرفت می باشد. در حالی که بسیاری از مفاهیم اساسی ثابت مانده اند، در سال های اخیر تجهیزات اجرا از نقطه نظر سادگی در استفاده و ظرفیت آن ها بهبود چشمگیری یافته اند. امروزه دو روش کاربردی برای اجرای شاتکریت به صورت پاشش مخلوط خشک و پاشش مخلوط تر وجود دارد. ادامه مطلب...