سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تهیه مخلوط آسفالتی پایدار با امولسیون دیرشکن

نظر

تهیه مخلوط آسفالتی پایدار با امولسیون دیرشکن : امولسیون های قیری از نظر سرعت شکسته­ شدن به سه دسته تندشکن(RS )، کندشکن(MS)، دیر شکن (SS ) و از نظر بار الکتریکی ذرات معلق قیر به سه نوع کاتیونیک ،آنیونیک و غیر یونی طبقه ­بندی می ­گردند. از آنجاییکه امولسیفایرها مواد شیمیایی با سطح فعال هستند پس بار الکتریکی امولسیون را مشخص می ­نمایند. در تهیه امولسیون قیری، مقدار جزئی از این ماده شیمیایی به منظور تسهیل در تشکیل گلبولهای قیر و تعلیق پایدار به آن اضافه می­شود. اکثر بیندر های مورد استفاده در آسفالت های سطحی که از امولسیون در آنها استفاده شده است کاتیونیک می ­باشند، بدین معنی که ذرات قیر در این امولسیونها دارای بار مثبت می­ باشند. ادامه مطلب...