سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اندود نفوذی آماده سازی راه جهت پخش لایه آسفالت

نظر

اندود نفوذی آماده سازی راه جهت پخش لایه آسفالت : اندود نفوذی به منظور آماده کردن سطح شنی راه جهت پخش لایه آسفالتی اعم از آسفالت سطحی، آسفالت سرد یا آسفالت گرم انجام می شود. این اندود علاوه بر کمک به آب بندی کردن جسم راه و چسباندن سنگدانه ها به یکدیگر و نفوذ در خلل و فرج سطح قیرپاشی شده، موجب چسبندگی قشر آسفالت به سطح راه می شود. ادامه مطلب...