سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پخش و فروش انواع قیر امولسیونی در عظیمیه کرج

نظر

پخش و فروش انواع قیر امولسیونی در عظیمیه کرج:قیر امولسیون:قیر امولسیون با مخلوط کردن قیر و آب و یک ماده امولسیون ساز به دست می آید.مقدار ماده امولسیون ساز بسیار کم و در حدود30 تا 50درصد وزن قیر می باشد. مقدار آب مصرفی این نوع قیر در حدود 30 تا 50 درصد وزن قیر می باشد. ماده امولسیون ساز معمولا یک نمک قلیایی اسیدهای آلی یا نمک آمونیم است که باعث باردار شدن ذرات قیر می شود. به این ترتیب ذرات قیر در اثر بار القایی یکدیگر را دفع می کنند و به صورت کره هایی با قطر یک صدم تا یک هزارم میلی متر در آب شناور می شوند.


پخش و فروش انواع قیر امولسیونی در عظیمیه کرج

استفاده از این نوع قیر، باعث کاهش آلایندگی محیط زیست می شود و چون از نفت یا حلال های قابل اشتعال استفاده نمی شود، خطر اشتعال در حین حمل و نقل قیر کاهش می یابد. از قیر امولسیونی برای آسفالت سرد در محیط های مرطوب یا برای عایق کاری استفاده می شود که در این صورت باید دوباره به آن آب اضافه کرد و محتوای آن را به حدود 65 درصد رساند.

طبقه بندی قیر امولسیونی :امولسیون ها به سه دسته : کاتیونی ، آنیونی و غیر یونی تقسیم می شود که قیر تولید شده در شرکت اکسون پناه از نوع قیر امولسیونی آنیونی که مصرف آن بیشتر در صنعت ساختمان است.امولسیون ها براساس سرعت منعقد شدن ذرات قیر نیز طبقه بندی می شوند (بازگشت به حالت پایه ). تمایل امولسیون به منعقد شدن (شکست امولسیون) به سرعتی که امولسیون بعد از تماس با سطح مصالح به ناپایداری و شکست میرسد بسیار وابسته است.

قیر در راهسازی:منظور از قیر در راهسازی، چسباننده‌های سیاه مصرفی در راهسازی که شامل مواد قیری و قطرانی هستند. خاصیت اصلی قیر این است که دانه‌های سنگی را به یکدیگر چسبانده و به جسم یکپارچه تبدیل می‌کند. قیر جسمی است به رنگ سیاه که از شمار زیادی هیدروکربور ساخته شده است.قیر خالص در دمای محیط جامد یا نیمه جامد است و بر اثر حرارت روان ‌می‌شود. قیر در روغن‌های معدنی و حلال‌هایی نظیر سولفیدکربن، تتراکلرید کربن و تریکلرید اتیلن حل می‌شود. قطران نیز که رنگی سیاه ولی متمایل به قهوه‌ای دارد از تقطیر گازهای حاصل از حرارت دادن زغال سنگ، چوب و سنگ‌های شیستی به دست می‌آید. این ماده قطران خام نامیده می‌شود و از تصفیه آن قطران حاصل می‌شود. قطران در ایران به میزان بسیار کم تولید می‌شود و استفاده از آن در کارهای راهسازی کشور معمول نیست.کاربردقیر معمولا در صنعت عمران و در دو حوزه راه سازی و عایق کاریبیشترین کاربرد را دارد. درحدود 90 درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد و مصارف عایق کاری، تنها 10 درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می دهد.

برای سفارش و مشاوره مصرف انواع عایق قیری در مناطق مختلف با کارشناسان فنی شرکت گوهر ابنیه پایتخت تماس حاصل فرمایید،شماره تماس کارشناس فنی:09121754110

پخش و فروش انواع قیر امولسیونی در عظیمیه کرج 

مشخات قیر: 1- درجه نفوذآزمایش درجه نفوذ برای تعیین سختی قیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش از یک سوزن استاندارد تحت اثر بار 100 گرمی در مدت 5 ثانیه به داخل قیر در دمای 25 درجه نفوذ می کند. مقدار نفوذ برحسب دهم میلی متر درجه نفوذ نامیده می شود. هر چه درجه نفوذ کم تر باشد قیر سخت تر است. 2- گرانرویهر چه کند روانی قیر بیش تر باشد خواص جامد بیش تری از خود نشان می دهد. واضح است در دماهای بالاتر کند روانی کم تر است. این مشخصه قیر با دستگاه سی بولت فیورل و یا به روش کینماتیکی اندازه گیری می شود. 3- درجه اشتعالدرجه اشتعال دمایی است که اگر قیر به آن دما برسد، گازهای متصاعد از آن با نزدیک شدن شعله، مشتعل می شوند و در سطح آن شعله به وجود می آید. حداکثر دمایی که می توان قیر را در کارگاه گرم کرد به درجه اشتعال محدود می باشد. 4- افت وزنیافت وزنی قیر در دمای بالا، در اثر تبخیر قسمتی از روغن ها و ترکیبات نفتی آن می باشد. این مشخصه نیز از خواص مهم قیر است. افت وزنی قیر در اوِن در دمای 163 درجه سانتی گراد و در مدت 5 ساعت (شرایط تقریبی پخت آسفالت) اندازه گیری می شود. 5- شکل پذیری یا انگمیاگر نمونه ای از قیر با سطح مقطع 1 سانتی متر مربع را با سرعت 5 سانتی متر/دقیقه بکشیم، مقدار افزایش طول نمونه را قبل از پاره شدن خاصیت انکمی قیر گویند. 6- درجه خلوصمی دانیم حلال قیر تترا کلرور کربن و سولفور کربن است. بنابراین اگر نمونه ای از قیر را در هر یک از این مواد حل کنیم، ناخالصی های آن باقی می ماند و از آن جا درجه خلوص قیر را می توانیم تعیین کنیم.درجه خلوص عبارت است از: (وزن نمونه قیر) ÷ [(وزن ناخالصی) - (وزن قیر)] 7- درجه نرمیدرجه نرمی دمایی است که با رسیدن قیر به آن دما، قیر از حالت جامد به حالت روان در می آید. هرچه درجه نرمی قیر بیش تر باشد، حساسیت کم تری نسبت به تغیرات دما دارد. درجه نرمی قیرهای معمولی حدود 60 تا 70 می باشد.