سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

نمایندگی انواع مواد بازدارنده خوردگی در گوهردشت

نظر

نمایندگی انواع مواد بازدارنده خوردگی در گوهردشت : مکانیزم بازدارندگی آهن، آلومینیوم و روی در محلول های خنثی با استفاده از بازدارنده های آلی و معدنی بر اساس جذب آنیون بازدارنده بر روی سطح فلز، اتصال منافذ فیلم های اکسیدی منفعل کننده، توانایی بازیابی فیلم های اکسیدی تخریب شده و کاهش انحلال فلز طبقه بندی می شود. بازدارنده های خوردگی در محلول های بازی برای جلوگیری از ایجاد حفره و خوردگی فلزاتی مانند آلومینیوم، روی، مس و آهن که به عنوان اکسید های اتمسفریک شناخته می شوند؛ موثر واقع می شوند.

نمایندگی انواع مواد بازدارنده خوردگی در گوهردشت

دسته بندی مواد بازدارنده به روش های مختلفی ارائه شده است که هیچ کدام به طور کامل رضایت بخش نمی باشد. چرا که در این تقسیم بندی ها، مواد شیمیایی اغلب جای اختصاصی ثابتی پیدا نمی کنند. دسته بندی های مختلفی از بازدارنده ها به طور اختصار در زیر ارائه شده است :

1) از طریق دامنه ی کاربرد :

انواع پوشش ضد خوردگی انواع پوشش ضد خوردگی, بهترین عایق ضد زنگ فلزات

 • اسیدها
 • محلول های خنثی
 • رنگ ها
 • فاز گازی

2) از طریق اثر آن ها بر واکنش های الکتروشیمیایی :

 • آندی
 • کاتدی
 • مختلط

3) از طریق مکانیزم واکنش آن ها :

 • جذب
 • روئین سازی
 • رسوب لایه
 • حذف اکسیژن

بازدارنده های بسیار زیادی با ترکیبات مختلف موجود می باشند. اکثر این مواد با آزمایشات تجربی پیدا شده و اصلاح یافته اند و بسیاری از آن ها با نام های تجاری به بازار عرضه می شوند و ترکیب شیمیایی آن ها مخفی نگه داشته می شود. به همین دلیل فرآیند حفاظت از خوردگی پوشش ترمیم کننده خوردگی  آن ها به طور کامل مشخص نیست. جهت اطلاع از فروش محصولات ضد خوردگی با شماره 09121754110 تماس حاصل نمایید. انواع اصلی بازدارنده ها به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند :

 1. نوع ?A : بازدارنده هایی که سرعت خوردگی را کم می کنند ولی کاملا مانع آن نمی شوند .
 2. نوع ??A : بازدارنده هایی که باعث به تاخیر انداختن حمله خوردگی برای مدت زیادی می شوند . به طوری که فلز در مقابل خوردگی مصونیت موقتی پیدا می کند.
 3. نوع ???A : بازدارنده های روئین کننده که لایه های روئین بر سطح فلز تشکیل می دهند. این لایه ها غالبا اکسید یا نمک های غیر محلول فلزی هستند، مانند فسفات برای فولاد. اگر مقدار بازدارنده ای که به محلول اضافه می گردد کم باشد لایه های ناپیوسته تشکیل می گردد که ممکن است خوردگی حفره ای یا حمله تسریع شده موضعی بوجود آید.
 4. نوع ?B : بازدارنده هایی هستند که واکنش خوردگی را آهسته می کنند. بدون آنکه کاملا مانع آن شوند. این بازدارنده ها غالبا در ضمن عمل حفاظت مصرف می شوند.
 5. نوع ??B : بازدارنده هایی هستند که در اثر ترکیب با موادی که باعث خوردگی در یک محیط مشخص می شوند، خوردگی را به تاخیر می اندازند. به طور کلی بازدارنده های نوع ?A ، ??A ، ??B ترکیبات آلی هستند و انواع ???A و  ?B مواد معدنی هستند.