سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فروش قیر امولسیون در کرج

نظر

فروش قیر امولسیون در کرج: هنگامی که قیر امولسیون حاصل ازمیکس امولسیون قیر در آب مانند آسفالت یا تار به عنوان ماده اتصال یا روکش برای مصارف مانند آسفالت جاده ، خاکریزهای ضد آب ، سقف ، رنگ و پوشش کف مورد استفاده قرار گیرد ، لازم است پیوند کافی بین سطح بستر مانند سنگدانه ، ماسه ، خاک ، بتن سیمانی یا فلز و قیر بدست آورید. این فرآورده از اختلاط قیر و فاز آبی جهت مصارف گوناگون اعم از تک کت، پرایم کت، آسفالت سرد و ترمیم آسفالت تولید می شود که در سه دسته بندی کاتیونیک، آنیونیک و خنثی بسته به نوع مصالح سنگی تقسیم بندی می شود که با توجه به سرعت دوفاز شدن مخلوط، به چهار گروه سریع شکن، تند شکن، کند شکن و دیر شکن طبقه بندی می شود. این فرآورده مطابق با الزامات محیط زیست بوده و جایگزین مناسبی برای قیر های محلول می باشد.

عایق قیری

فروش قیر امولسیون در کرج

رسوب قیر امولسیون در سطوح: با این حال ، سطح چنین بسترهایی که امولسیون قیر بر روی آن اعمال می شود ، عموماً چنان آبگریز است که در صورت وجود آب کافی ، چسبندگی قیر در آن دشوار خواهد بود. بنابراین ، لازم است قبل از رسوب قیر ، آب تبخیر و خارج شود. این بدان معنی است که ، زمانی برای خشک کردن به حدی که قیر بتواند رسوب کند پس از آماده سازی بستر لازم است و بنابراین مدت زمان خشک شدن طولانی خواهد بود. در صورت افزودن شرایطی مانند رطوبت زیاد و دمای پایین ، مدت زمان ساخت و ساز طولانی تر می شود. علاوه بر این ، اگر در طی دوره بارندگی بارندگی وجود داشته باشد ، قیر کاربردی قادر به رسوب روی سطح بستر نخواهد بود ، اما احتمالاً از بین می رود. علاوه بر این ، در صورتی که مساحت سنگدانه ریز یا خاک بزرگ باشد و امولسیون درجه اختلاط با یک ماده متخلخل مخلوط شود ، آب در امولسیون به سرعت با جذب آب در منافذ با عمل مویرگی و خیس شدن حذف می شود. از سطح ماده ای که قرابت بین ماده مرطوب همانطور که در بالا ذکر شد و قیر کوتاه خواهد بود و بنابراین ذرات قیر موجود در امولسیون تنها با یکدیگر ترکیب می شوند ، اما قادر به انجام عمل یک ماده اتصال دهنده نیستند بین مواد و در صورتی که قیر در اثر عمل آب مانند آب باران یا آب زیرزمینی قرار داشته باشد به دلیل خاصیت فوق الذکر ذاتی در سنگدانه است. ، قیر از سطح مصالح جدا می شود.

عایق قیری

فروش قیر امولسیون در کرج

کارایی قیرهای امولسیون تند شکن ،امولسیون های قیری کند شکن وامولسیون های قیری دیر شکن: از امولسیون قیر برای تثبیت ماسه بادی، قیرپاشی سطح راه های خاکی به منظور جلوگیری از گرد و خاک و تهیه مخلوط های قیری برای لکه گیری روسازی ها استفاده می شود.

قیر پاشی ها: 1: اندود سطحی بدون سنگدانه 2: اندود نفوذی برای سطوح قابل نفوذ 3: اندود سطحی 4: غبار نشانی 5: مالچ پاشی 6:پر کردن ترکها 7: تعمیرات و لکه گیری فوری و غیر فوری