سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علل نفوذ رطوبت پشت بام راهکار جلوگیری آن

نظر

علل نفوذ رطوبت پشت بام راهکار جلوگیری آن : برای پیش گیری از نفوذ نم و رطوبت به بخش های داخلی ساختمان و وارد آمدن خسارت های مختلف، باید حتما در صورت خرابی به ترمیم ایزوگام سقف پرداخت. برای ترمیم و تعمیر ایزوگام باید ابتدا وضعیت عایق و مشکل آن مشخص شود. تا مشکلی که وجود دارد، پیدا شده و بتوانند برای حل آن راهکاری انتخاب کنند. عوامل مختلفی می توانند باعث ایجاد نشتی و نفوذ نم در سقف شوند که بررسی آن ها باید توسط متخصصین ایزوگام و افرادی که در این زمینه ماهر هستند، انجام شود. ادامه مطلب...