سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پریمکت قیر و تک کت چیست و کاربرد های آنها

نظر

پریمکت قیر و تک کت چیست و کاربرد های آنها : جهت آغشته کردن هرگونه سطوح آسفالتی و یا بتنی موجود با مواد قیری و بوجود آوردن چسبندگی با لایه آسفالتی جدید از انواع قیرهای مایع به صورت یک لایه نازک استفاده می گردد. به این لایه اندود سطحی (تک کت) گفته می شود و موجب ایجاد پیوستگی بین سطوح روسازی با همدیگر می شود. بدیهی است استفاده از اندود سطحی برای ایجاد چسبندگی بین دو لایه آسفالت موجود و جدید الزامی است.  ادامه مطلب...