سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین زمان برای عایق کاری حرارتی قسمت های مختلف سازه ها

نظر

بهترین زمان برای عایق کاری حرارتی قسمت های مختلف سازه ها : بهترین زمان برای عایق کاری سازه ها در زمان دیوارکشی و در هنگام ساخت می باشد که بسیار راحت تر و با هزینه کمتری نسب به ساختمان های احداث شده انجام می پذیرد. در زمان ساخت یک بنا، از روش های مختلف و متنوعی جهت عایقکاری ساختمان می توان استفاده نمود. می توان عایقکاری را ضمن اجرای نمای ساختمان (آجر نما، سنگ و کامپوزیت آلومنیوم ....) انجام داد. عموما عایق کاری دیوارها شامل دو روش می باشد. روش اول عایق کاری دیوار هنگام ساخت دیوار و روش دوم عایق کاری دیوارها پس از ساخت دیوارها. در هر دو روش عایق کاری دیوار عمل عایق کاری را به منظور عایق حرارتی می توان با کیفیت تقریبا برابر اجرا نمود ولی از نظر عایق کاری صوتی دیوارها کیفیت ها کمی تفاوت خواهند داشت و کفه ترازو به نفع روش اول می باشد. بهترین روش برای عایق کاری دیوارهای ساختمان، عایق کاری در زمان ساخت آن ها می باشد. ادامه مطلب...