سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روش های ترمیم خرابی های آسفالت و درزها به شیوه ای نوین

نظر

روش های ترمیم خرابی های آسفالت و درزها به شیوه ای نوین : انتخاب روش‌های ترمیم خرابی‌های رویه‌های آسفالتی باید مبتنی بر استفاده از یک روش مهندسی باشد‌. بنابراین لازم است که از سیستم مدیریت نگهداری روسازی، به منظور بهینه سـازی اسـتراتژی‌هـای نگهداری روسازی در وضعیت خدمت‌دهی خوب و مناسب استفاده شود‌. پس از این که نیاز به ترمیم بخشی از روسازی مشخص شد، بلافاصله اقدام به ترمیم آن نمایید. راهکار اصولی برای نحوه ترمیم صحیح هر نوع خرابی آن است که علت (علل) بـروز خرابی مشخص و شناخته شود‌. تعیین علت خرابی به انجام ترمیمی مناسب کمک نموده و از به وجود آمدن مجدد خرابی جلوگیری کرده و یا حداقل موجب تاخیر آن می‌شود. ادامه مطلب...


تهیه مخلوط آسفالتی پایدار با امولسیون دیرشکن

نظر

تهیه مخلوط آسفالتی پایدار با امولسیون دیرشکن : امولسیون های قیری از نظر سرعت شکسته­ شدن به سه دسته تندشکن(RS )، کندشکن(MS)، دیر شکن (SS ) و از نظر بار الکتریکی ذرات معلق قیر به سه نوع کاتیونیک ،آنیونیک و غیر یونی طبقه ­بندی می ­گردند. از آنجاییکه امولسیفایرها مواد شیمیایی با سطح فعال هستند پس بار الکتریکی امولسیون را مشخص می ­نمایند. در تهیه امولسیون قیری، مقدار جزئی از این ماده شیمیایی به منظور تسهیل در تشکیل گلبولهای قیر و تعلیق پایدار به آن اضافه می­شود. اکثر بیندر های مورد استفاده در آسفالت های سطحی که از امولسیون در آنها استفاده شده است کاتیونیک می ­باشند، بدین معنی که ذرات قیر در این امولسیونها دارای بار مثبت می­ باشند. ادامه مطلب...